นายชาญศักดิ์ ถวิล
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน อาทิตย์ ที่ 26 พฤศจิกายน 2560
ที่ เวลา รายการ
1 00:00 - 00:00 เวรผู้บริหารจังหวัด ช่วงวันหยุดราชการ และวัดหยุดนักขัตฤกษ์
รายละเอียด : -
สถานที่ : -
2 07:00 - 00:00 ร่วมพิธีเปิดงานวันโรคหลอดเลือดสมองโลก จังหวัดพังงา ประจำปี 2560 "โครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 3 เฉลิมพระเกียรติ
รายละเอียด : -
สถานที่ : ลานที่นี่พังงา สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ จังหวัดพังงา
3 10:00 - 00:00 "ร่วมทำบุญเยี่ยมวัด ประชารัฐร่วมใจ"
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ วัดลุ่มพินี ต.นาเตย อ.ท้ายเหมือง
4 16:30 - 00:00 ประธานพิธีปิดการฝึกอบรมอาสาสมัคร เพื่อสร้างเครือข่ายความปลอดภัยทางการท่องเที่ยว
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ โครงการชุมชนบ้านน้ำใส อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา