นายชาญศักดิ์ ถวิล
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน ศุกร์ ที่ 3 พฤศจิกายน 2560
ที่ เวลา รายการ
1 10:00 - 00:00 ประธานโครงการ "ทำบุญเยี่ยมวัด ประชารัฐร่วมใจ"
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณวัดคงคงภิมุุก ต.ตะกั่วป่า อ.ตะกั่วป่า
2 13:00 - 00:00 ร่วมเสวนา "การพัฒนาศักยภาพของภาคใต้ฝั่งอันดามัน"
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ ห้องประชุมเซาท์ ซี เพิร์ล ชั้น 2 โรงแรมเพิร์ลภูเก็ต