นายสิทธิชัย ศักดา
ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน เสาร์ ที่ 4 พฤศจิกายน 2560
ที่ เวลา รายการ
1 09:30 - 00:00 ประธานเจริญอายุวัฒนมงคล 90 ปี พระครูมงคลกิตติคุณ
รายละเอียด : -
สถานที่ : ศาลาการเปรียญวัดมงคลสถิตย์ ต.ป่ากอ อ.เมืองพังงา จ.พังงา