นายมานิต เพียรทอง
ปลัดจังหวัดพังงา
 วัน เสาร์ ที่ 4 พฤศจิกายน 2560
ที่ เวลา รายการ
1 13:30 - 00:00 - ร่วมเป็นเกียรติในการประชุมคณะกรรมการบริหารหอการค้าจังหวัดพังงา
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุมหอการค้าจังหวัดพังงา