นายสิทธิชัย ศักดา
ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน อังคาร ที่ 7 พฤศจิกายน 2560
ที่ เวลา รายการ
1 08:00 - 00:00 เยี่ยมโรงเรียนในตำบลเกาะยาวใหญ่
รายละเอียด : -
สถานที่ : โรงเรียนย่าหมี ต.เกาะยาวใหญ่ อ.เกาะยาว จ.พังงา
2 09:30 - 00:00 ประธานการประชุมมอบแนวทางการปฎิบัติราชการของผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเกาะยาว อ.เกาะยาว จ.พังงา
3 13:30 - 00:00 ประธานการประชุมมอบแนวทางการปฎิบัติราชการของผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
รายละเอียด : -
สถานที่ : ศาลาประชาคมอำเภอท้ายเหมือง อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา
4 16:00 - 00:00 โครงการ "เยี่ยมมัสยิด ประชารัฐร่วมพัฒนา"
รายละเอียด : -
สถานที่ : มัสยิดบ้านทองหลาง ต.หล่อยูง อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา