นายภาคภูมิ อินทรสุวรรณ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน อังคาร ที่ 7 พฤศจิกายน 2560
ที่ เวลา รายการ
1 09:30 - 00:00 ร่วมประชุมมอบแนวทางการปฏิบัติราชการของผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเกาะยาว
2 13:30 - 00:00 ร่วมประชุมมอบแนวทางการปฏิบัติราชการของผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
รายละเอียด : -
สถานที่ : ศาลาประชาคมอำเภอท้ายเหมือง
3 16:00 - 00:00 ร่วมเยี่ยมมัสยิด ประชารัฐร่วมพัฒนา ณ มัสยิดบ้านทองหลาง ต.หล่อยูง อ.ตะก่ั่วทุ่ง
รายละเอียด : -
สถานที่ : มัสยิดบ้านทองหลาง ต.หล่อยูง อ.ตะก่ั่วทุ่ง