นายมานิต เพียรทอง
ปลัดจังหวัดพังงา
 วัน อังคาร ที่ 7 พฤศจิกายน 2560
ที่ เวลา รายการ
1 13:30 - 00:00 - ร่วมประชุมมอบแนวทางการปฏิบัติราชการของผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
รายละเอียด : -
สถานที่ : ศาลาประชาคมอำเภอท้ายเหมือง
2 16:00 - 00:00 - ร่วมโครงการ "เยี่ยมมัสยิด ประชารัฐร่วมพัฒนา"
รายละเอียด : -
สถานที่ : มัสยิดบ้านทองหลาง อำเภอตะกั่วทุ่ง
3 17:00 - 00:00 - ร่วมการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสามัคคี
รายละเอียด : -
สถานที่ : สนามสุระกุล ชอคเกอร์