นายสิทธิชัย ศักดา
ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน พุธ ที่ 8 พฤศจิกายน 2560
ที่ เวลา รายการ
1 13:30 - 00:00 ประธานในการแถลงข่าวเปิดฤดูการท่องเที่ยวประจำปี 2560
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุม 1 ชั้น 10 อาคารการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ กรุงเทพมหานคร