นายชาญศักดิ์ ถวิล
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน พุธ ที่ 8 พฤศจิกายน 2560
ที่ เวลา รายการ
1 13:30 - 00:00 ร่วมในการแถลงข่าวเปิดฤดูการท่องเที่ยว ประจำปี 2560
รายละเอียด : _
สถานที่ : ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 10 อาคารการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ถนนเพชรบุรีเกิดใหม่ กรุงเทพ ฯ