นายภาคภูมิ อินทรสุวรรณ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน พุธ ที่ 8 พฤศจิกายน 2560
ที่ เวลา รายการ
1 09:00 - 13:00 เป็นประธานการประชุมรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 2 การจัดทำแผนหลักโครงการไฟฟ้าพลังงานน้ำขนาดเล็ก ในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งทะเลอันดามันและภคใต้ฝั่งอ่าวไทย
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องปันหยี โรงแรมภูงา อำเภอเมืองฯ จังหวัดพังงา
2 15:00 - 00:00 ร่วมกิจกรรมขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ "เรารัก...พังงา ด้านกีฬา
รายละเอียด : -
สถานที่ : ลานจอดรถ หน้าบึงสระน้ำ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา