นายมานิต เพียรทอง
ปลัดจังหวัดพังงา
 วัน พุธ ที่ 8 พฤศจิกายน 2560
ที่ เวลา รายการ
1 15:00 - 00:00 - ร่วมกิจกรรมขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ "เรารัก...พังงา" ด้านกีฬา
รายละเอียด : -
สถานที่ : ลานจอดรถ หน้าบึงสระน้ำ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา