นายเสริมเกียรติ สุทพัฒน์แก้ว
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดพังงา
 วัน พุธ ที่ 8 พฤศจิกายน 2560
ที่ เวลา รายการ
1 09:00 - 00:00 ร่วมการประชุุมรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 2 งานศึกษาจัดทำแผนหลักโครงการไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็กในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งทะเลอันดามันและภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ ห้องปันหยี โรงแรมภูงา