นายสิทธิชัย ศักดา
ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน พฤหัสบดี ที่ 9 พฤศจิกายน 2560
ที่ เวลา รายการ
1 09:00 - 00:00 ประธานพิธีเปิดงานโครงการ "กรุงไทย QR CODE"
รายละเอียด : -
สถานที่ : ถนนอู่เรือ อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา
2 14:00 - 00:00 ประธานประชุมหารือแนวทางการพัฒนาและการแก้ไขปัญหาแหล่งท่องเที่ยวเขาหลัก
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดพังงา
3 16:30 - 00:00 ประธานการประชุมพิจารณาหารือกรณีการคุ้มครองพยาน
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดพังงา