นายชาญศักดิ์ ถวิล
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน พฤหัสบดี ที่ 9 พฤศจิกายน 2560
ที่ เวลา รายการ
1 13:00 - 00:00 ประชุมโครงการอบรมการขับเคลื่อนการจัดซื้อจัดจ้างผลิตภัณฑ์และบริการในบัญชีนวัตกรรมไทย
รายละเอียด : ตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี
สถานที่ : ณ ห้องประชุมชั้น 2 และชั้น 3 อาคาร 52 ปี สำนักงบประมาณ