นายมานิต เพียรทอง
ปลัดจังหวัดพังงา
 วัน พฤหัสบดี ที่ 9 พฤศจิกายน 2560
ที่ เวลา รายการ
1 09:30 - 00:00 - ร่วมตรวจสอบกลั่นกรองเพื่อพิจารณาการขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมฯ
รายละเอียด : -
สถานที่ : โรงแรมฟารินดา รีสอร์ท ม.5 ต.บ่อแสน อ.ทับปุด ดรงแรมเอกซ์โซติก ฟิชชิ่ง เมาน์แท่น วิว บังกะโล ม.1 ต.บางเตย และโรงแรมไวท์เฮ้าส์ ต.ท้ายช้าง อ.เมืองพังงา
2 16:30 - 00:00 - ร่วมประชุมพิจารณาหารือกรณีการคุ้มครองพยาน
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดพังงา