นายเสริมเกียรติ สุทพัฒน์แก้ว
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดพังงา
 วัน พฤหัสบดี ที่ 9 พฤศจิกายน 2560
ที่ เวลา รายการ
1 14:00 - 00:00 ร่วมประชุมหารือแนวทางการพัฒนาและแก้ไขปัญหาแหล่งท่องเที่ยวเขาหลัก
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดพังงา