นายชาญศักดิ์ ถวิล
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน ศุกร์ ที่ 1 ธันวาคม 2560
ที่ เวลา รายการ
1 08:30 - 00:00 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการแก้ไขปัญหาแหล่่งท่องเที่ยวเขาหลักและพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวอำเภอตะกั่วป่า
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ ห้องประชุม โรงแรม เดอะลิฟ ออน เดอะ แซนด์ เขาหลัก บาย กะตะธานี