นายภาคภูมิ อินทรสุวรรณ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน ศุกร์ ที่ 1 ธันวาคม 2560
ที่ เวลา รายการ
1 09:00 - 00:00 ประธานเปิดงาน Kick off จัดระเบียบสายและอุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคมตามแผนปฏิบัติการของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุมโรงแรมชงโค แกรนด์วิว วิทยาลัยเทคนิคพังงา เขต 2
2 10:00 - 00:00 ประธานในพิธีเปิดโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ.2561
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุมพิงกัน โรงแรมภูงา อ.เมืองฯ จ.พังงา