นายเสริมเกียรติ สุทพัฒน์แก้ว
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดพังงา
 วัน ศุกร์ ที่ 1 ธันวาคม 2560
ที่ เวลา รายการ
1 08:30 - 00:00 ร่วมการประชุมเชิงปฎิบัติการพัฒนาการแก้ไขปัญหาแหล่งท่องเที่ยวเขาหลักและพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวอำเภอตะกั่วป่า
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุุมโรงแรมเดอะลีฟ ออน เดอะ แซนด์ เขาหลัก บาย กะตะธานี