นายชาญศักดิ์ ถวิล
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน จันทร์ ที่ 11 ธันวาคม 2560
ที่ เวลา รายการ
1 09:30 - 00:00 ประธานพิธีเปิดการอบรมโครงการส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถ่ิ่น ประจำปี พ.ศ. 2561
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ ห้องเต่าทอง โรงแรมบ่อแสน วิลล่า แอนท์สปา ต.บ่อแสน อ.ทับปุุด