นายชาญศักดิ์ ถวิล
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน อังคาร ที่ 12 ธันวาคม 2560
ที่ เวลา รายการ
1 00:00 - 00:00 เดินทางไปราชการต่างประเทศ
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ สนามบินจังหวัดภูเก็ต