นายชาญศักดิ์ ถวิล
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน จันทร์ ที่ 18 ธันวาคม 2560
ที่ เวลา รายการ
1 09:00 - 00:00 ประชุมปรึกษาหารือ เด็กพิเศษ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ฯ
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดพังงา
2 13:30 - 00:00 ประธานการตรวจสอบการจำหน่ายชุดกระเช้าของขวัญ
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ ห้างบิ๊กซี มาร์เก็ต สาขาอำเภอเมืองพังงา
3 14:00 - 00:00 ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันฟุตบอล 7 คน "เขาช้างคัพ" ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ สนามกีฬากลางจังหวัดพังงา