นายภาคภูมิ อินทรสุวรรณ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน พฤหัสบดี ที่ 21 ธันวาคม 2560
ที่ เวลา รายการ
1 08:45 - 09:30 ประธานเปิดโครงการให้ความรู้กฎหมายฟื้นฟูกิจการของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(SMEs)
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องปันหยี โรงแรมภูงา อ.เมืองฯ จ.พังงา
2 14:00 - 00:00 ประธานการประชุม คปจ.พังงา ครั้งที่ 3/2560
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดพังงา
3 17:00 - 00:00 เข้าร่วมเป็นเกียรติพิธีปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรมในช่วงเทศกาลฯ
รายละเอียด : -
สถานที่ : หน้าอาคารที่ทำการตำรวจภูธรภาค 8 ต.ไม้ขาว อ.ถลาง จ.ภูเก็ต