นายสิทธิชัย ศักดา
ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน อาทิตย์ ที่ 3 ธันวาคม 2560
ที่ เวลา รายการ
1 10:00 - 00:00 โครงการ "ทำบุญเยี่ยมวัด ประชาร่วมใจ"
รายละเอียด : -
สถานที่ : วัดปาโมกข์ ตำบลท่านา อำเภอกะปง จังหวัดพังงา