นายภาคภูมิ อินทรสุวรรณ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน จันทร์ ที่ 4 ธันวาคม 2560
ที่ เวลา รายการ
1 07:00 - 12:00 ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล "งานเทศกาลข้าวใหม่"
รายละเอียด : -
สถานที่ : วัดประชุมโยธี พระอารามหลวง ต.ท้ายช้าง อ.เมืองฯ จ.พังงา