นายมานิต เพียรทอง
ปลัดจังหวัดพังงา
 วัน จันทร์ ที่ 4 ธันวาคม 2560
ที่ เวลา รายการ
1 06:45 - 00:00 - ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล "งานเทศกาลข้าวใหม่" จังหวัดพังงา
รายละเอียด : -
สถานที่ : วัดประชุมโยธี พระอารามหลวง