นายเสริมเกียรติ สุทพัฒน์แก้ว
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดพังงา
 วัน จันทร์ ที่ 4 ธันวาคม 2560
ที่ เวลา รายการ
1 06:45 - 00:00 ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล " งานเทศกาลข้าวใหม่ จังหวัดพังงา "
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ บริเวณวัดประชุมโยธี พระอารามหลวง อ.เมืองพังงา