นายชาญศักดิ์ ถวิล
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน อังคาร ที่ 5 ธันวาคม 2560
ที่ เวลา รายการ
1 06:45 - 00:00 ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
รายละเอียด : บรมราชบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ วันที่ 5 ธันวาคม 2560
สถานที่ : ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดพังงา (หลังปัจจุบัน)
2 17:00 - 00:00 ปนะธานพิธีเปิดตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอคุระบุรี