นายภาคภูมิ อินทรสุวรรณ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน อังคาร ที่ 5 ธันวาคม 2560
ที่ เวลา รายการ
1 06:45 - 00:00 เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมราชบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ วันที่ 5 ธันวาคม 2560
รายละเอียด : -
สถานที่ : บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดพังงา (หลังปัจจุบัน)
2 14:00 - 00:00 เข้าร่วมกิจกรรม "ความสุขจากพ่อ สู่ผืนแผ่นดิน" ส่วนภูมิภาค ของจังหวัดพังงา
รายละเอียด : -
สถานที่ : บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดพังงา (หลังปัจจุบัน)
3 16:00 - 00:00 ประธานในพิธีเปิดตลาดประชารัฐ (หลาดลองแล @ บางนุ) อ.ตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา
รายละเอียด : -
สถานที่ : บ้านบางนุ หมู่ที่ ๖ ตำบลกะไหล อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา