นายมานิต เพียรทอง
ปลัดจังหวัดพังงา
 วัน อังคาร ที่ 5 ธันวาคม 2560
ที่ เวลา รายการ
1 06:45 - 00:00 - ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ วันที่ 5 ธันวาคม 2560 จังหวัดพังงา
รายละเอียด : -
สถานที่ : บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดพังงา (หลังปัจจุบัน)
2 11:30 - 00:00 - ร่วมในการเลี้ยงอาหารเด็กกำพร้า
รายละเอียด : -
สถานที่ : ศูนย์การศึกษาพิเศษ ตำบลบางไทร อำเภอตะกั่วป่า
3 13:30 - 00:00 - ร่วมกิจกรรม "ความสุขจากพ่อ สู่ผืนแผ่นดิน" ส่วนภูมิภาค ของจังหวัดพังงา
รายละเอียด : -
สถานที่ : บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดพังงา (หลังปัจจุบัน)
4 17:30 - 00:00 -ประธานในพิธีเปิดตลาดประชารัฐ คนไทยยิ้มได้
รายละเอียด : -
สถานที่ : ตลาดสดกราภูงา อ.เมืองพังงา