นายเสริมเกียรติ สุทพัฒน์แก้ว
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดพังงา
 วัน อังคาร ที่ 5 ธันวาคม 2560
ที่ เวลา รายการ
1 11:30 - 00:00 การจัดกิจกรรม "ความสุขจากพ่อ สู่ผืนแผ่นดิน" ส่วนภูมิภาค
รายละเอียด : -
สถานที่ : โรงเรียนเบรูก้าอุปถัมภ์ ต.ทุ่งมะพร้าว อ.ท้ายเหมือง
2 17:30 - 00:00 การจัดงานตลาดประชารัฐ คนไทยยิ้มได้
รายละเอียด : -
สถานที่ : บริเวณสวนกาญจนาภิเษกหลวงปู่ทวด เทศบาลเมืองพังงา