นายสิทธิชัย ศักดา
ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน พุธ ที่ 6 ธันวาคม 2560
ที่ เวลา รายการ
1 06:00 - 00:00 "ผู้ว่าฯชวนปั่น"
รายละเอียด : -
สถานที่ : สวนกาญจนาภิเษกหลวงปู่ทวด
2 07:00 - 00:00 ประธานกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (สภากาแฟยามเช้า) ครั้งที่ 2
รายละเอียด : -
สถานที่ : โรงแรมชงโคเมาท์เท่น วิว วิทยาลัยเทคนิคพังงา เขต 2 อ.เมืองพังงา จ.พังงา
3 09:30 - 00:00 ประธานการประชุมเตรียมการรับเสด็จพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เสด็จในพื้นที่พังงา
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดพังงา
4 13:30 - 00:00 ประธานในพิธีเปิดพร้อมให้โอวาท โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการสินค้าและผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่สากล
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุมพิงกัน โรงแรมภูงา ต.ตากแดด อ.เมืองพังงา จ.พังงา
5 16:00 - 00:00 โครงการ "เยี่ยมมัสยิด ประชารัฐร่วมพัฒนา"
รายละเอียด : -
สถานที่ : มัสยิดฝ่ายท่า อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา
6 17:00 - 00:00 ร่วมแข่งฟุตบอล VIP ระหว่าง ทีม VIP อ.ท้ายเหมือง
รายละเอียด : -
สถานที่ : สนามโรงเรียนบ้านฝ่ายท่า อ.ท้ายเหมือง