นายชาญศักดิ์ ถวิล
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน พุธ ที่ 6 ธันวาคม 2560
ที่ เวลา รายการ
1 07:00 - 00:00 ร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (สภากาแฟยามเช้า) ครั้งที่ 2
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ โรงแรมชงโคเมาท์เท่น วิว วิทยาลัยเทคนิดพังงา
2 09:30 - 00:00 ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดพังงา
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพังงา
3 16:00 - 00:00 ร่วมโครงการ "เยี่ยมมัสยิด ประชารัฐร่วมพัฒนา" -
รายละเอียด : -
สถานที่ : มัสยิดฝ่ายท่า อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา
4 17:00 - 00:00 ร่วมเตะฟุตบอล VIP ระหว่าง ทีม VIP อ.ท้ายเหมือง -
รายละเอียด :
สถานที่ : สนามโรงเรียนบ้านฝ่ายท่า อ.ท้ายเหมือง