นายภาคภูมิ อินทรสุวรรณ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน พุธ ที่ 6 ธันวาคม 2560
ที่ เวลา รายการ
1 07:00 - 08:30 เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (สภากาแฟยามเช้า) ครั้งที่ 2
รายละเอียด : -
สถานที่ : โรงแรมชงโคเมาท์เท่น วิว วิทยาลัยเทคนิคพังงา เขต 2 ตำบลถ้ำน้ำผุด อ.เมืองฯ จ.พังงา
2 09:30 - 00:00 ร่วมประชุมเตรียมการรับเสด็จพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เสด็จในพื้นที่จังหวัดพังงา
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดพังงา
3 14:00 - 00:00 ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการด้านความปลอดภัยจังหวัดพังงา
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดพังงา