นายมานิต เพียรทอง
ปลัดจังหวัดพังงา
 วัน พุธ ที่ 6 ธันวาคม 2560
ที่ เวลา รายการ
1 07:00 - 00:00 - ร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (สภากาแฟยามเช้า) ครั้งที่ 2
รายละเอียด : -
สถานที่ : โรงแรมชงโคเมาท์เท่น วิว วิทยาลัยเทคนิคพังงา เขต 2 ต.ถ้ำน้ำผุด
2 14:00 - 00:00 - ร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการด้านความปลอดภัย
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา