นายเสริมเกียรติ สุทพัฒน์แก้ว
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดพังงา
 วัน พุธ ที่ 6 ธันวาคม 2560
ที่ เวลา รายการ
1 07:00 - 00:00 ร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (สภากาแฟยามเช้า) ครั้งที่ 2
รายละเอียด : -
สถานที่ : โรงแรมชงโคเมาท์เท่น วิว วิทยาลัยเทคนิคพังงา เขต 2 ต.ถ้ำน้ำผุด
2 09:30 - 00:00 ร่วมประชุมเตรียมการรับเสด็จพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เสด็จในพื้นที่จังหวัดพังงา
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดพังงา
3 16:00 - 00:00 โครงการ "เยี่ยมมัสยิด ประชารัฐร่วมพัฒนา"
รายละเอียด : -
สถานที่ : มัสยิดฝ่ายท่า อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา