นายสิทธิชัย ศักดา
ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน พฤหัสบดี ที่ 7 ธันวาคม 2560
ที่ เวลา รายการ
1 10:00 - 00:00 ร่วมประชุมและรับฟังการแถลงแผนถวายความปลอดภัยในการเตรียมการรับเสด็จพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาเสด็จในพื้นที่จังหวัดพังงา
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดพังงา
2 13:30 - 00:00 ประธานการประชุมนายอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงมหาดไทย
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดพังงา
3 17:00 - 00:00 ร่วมเป็นเกียรติงานเปิดโรงแรม เนินเขารีสอร์ท
รายละเอียด : -
สถานที่ : โรงแรมเนินเขารีสอร์ท