นายชาญศักดิ์ ถวิล
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน พฤหัสบดี ที่ 7 ธันวาคม 2560
ที่ เวลา รายการ
1 09:30 - 00:00 ประธานการประชุมคณะกรรมการตรวจการจ้างก่อสร้างศูนย์ราชการจังหวัด ครั้งที่ 10/60
รายละเอียด : (เร่งรัดการก่อสร้างและขอสงวนสิทธิการทดสอบระบบ)
สถานที่ : ณ ห้องรับรองจังหวัดพังงา
2 13:30 - 00:00 ประชุมนายอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงมหาดไทย
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดพังงา
3 13:30 - 00:00 ร่วมประชุมนายอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงมหาดไทย
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดพังงา
4 17:00 - 00:00 ร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิด "เนินเขารีสอร์ท"
รายละเอียด : -
สถานที่ : 159 ม. 4 ต.โคกกลอย อ.ตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา