นายภาคภูมิ อินทรสุวรรณ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน พฤหัสบดี ที่ 7 ธันวาคม 2560
ที่ เวลา รายการ
1 11:00 - 00:00 ประธานคณะกรรมการผู้ชำนาญการตรวจสอบที่ตั้งโครงการโรงแรม เลเฮ้าส์ รีสอร์ท แอนด์ สปา (ส่วนขยาย)
รายละเอียด : -
สถานที่ : หมู่ที่ 5 บ้านบางเนียง ต.คึกคัก อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา
2 13:00 - 00:00 ประธานการประชุมคณะกรรมการผู้ชำนาญการ ตรวจสอบที่ตั้งโครงการโรงแรม เลเฮ้าส์ รีสอร์ท แอนด์ สปา ครั้งที่ 5/2560
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุมเทศบาลตำบลคึกคัก อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา