นายเสริมเกียรติ สุทพัฒน์แก้ว
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดพังงา
 วัน พฤหัสบดี ที่ 7 ธันวาคม 2560
ที่ เวลา รายการ
1 09:30 - 00:00 ร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจการจ้างก่อสร้างศูนย์ราชการจังหวัด ครั้งที่ 10/60
รายละเอียด : (เร่งรัดการก่อสร้างและขอสงวนสิทธิการทดสอบระบบ)
สถานที่ : ณ ห้องรับรองจังหวัด ศาลากลางจังหวัดพังงา
2 10:00 - 00:00 ร่วมประชุมและรับฟังการแถลงแผนถวายความปลอดภัยในการเตรียมการรับเสด็จพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาจะเสด็จในพื้นที่จังหวัดพังงา
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดพังงา
3 13:30 - 00:00 ร่วมประชุมนายอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงมหาดไทย
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดพังงา