นายสิทธิชัย ศักดา
ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน ศุกร์ ที่ 8 ธันวาคม 2560
ที่ เวลา รายการ
1 09:30 - 00:00 ประธานงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) จังหวัดพังงา
รายละเอียด : /การแต่งกาย เสื้อขาว ป.ป.ช.
สถานที่ : หอประชุมเขาทอย วิทยาลัยเทคนิคพังงา เขต 2 อ.เมืองพังงา จ.พังงา
2 13:30 - 00:00 ร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการปฎิบัติเกี่ยวกับระเบียบและประกาศฯ ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference)
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดพังงา