นายภาคภูมิ อินทรสุวรรณ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน ศุกร์ ที่ 8 ธันวาคม 2560
ที่ เวลา รายการ
1 10:00 - 00:00 ประธานการประชุมแก้ไขปัญหากรณีประชาชนขอความเป็นธรรมเกี่ยวกับที่ดินทำกิน
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอตะกั่วป่า อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา
2 13:30 - 00:00 ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ประจำจังหวัดพังงา ครั้งที่ 1/2560
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุม ชั้น2 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พังงา