นายเสริมเกียรติ สุทพัฒน์แก้ว
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดพังงา
 วัน ศุกร์ ที่ 8 ธันวาคม 2560
ที่ เวลา รายการ
1 08:30 - 00:00 ร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล(ประเทศไทย) จังหวัดพังงา
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ ห้องประชุมเขาทอย วิทยาลัยเทคนิคพังงา เขต 2 อ.เมืองพังงา จ.พังงา
2 13:30 - 00:00 ร่วมประชุมรับฟังการชี้แจงแนวทางการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดฯ
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดพังงา