นายชาญศักดิ์ ถวิล
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน เสาร์ ที่ 9 ธันวาคม 2560
ที่ เวลา รายการ
1 05:30 - 00:00 ร่วมกิจกรรม "ปั่นให้ฟิน กินให้หรอย @ พังงา"
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์พังงา