นายมานิต เพียรทอง
ปลัดจังหวัดพังงา
 วัน เสาร์ ที่ 9 ธันวาคม 2560
ที่ เวลา รายการ
1 05:30 - 00:00 - ร่วมกิจกรรม "ปั่นให้ฟิน กินให้หรอย @ พังงา"
รายละเอียด : -
สถานที่ : สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์พังงา