นายสิทธิชัย ศักดา
ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน จันทร์ ที่ 1 มกราคม 2561
ที่ เวลา รายการ
1 07:00 - 00:00 ร่วมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ประจำปี 2561
รายละเอียด : -
สถานที่ : บริเวณถนนเพชรเกษมหน้าสำนักงานเทศบาลเมืองพังงา
2 19:00 - 00:00 ประธานในพิธีเปิดโครงการจัดงานประเพณีถือศีลกินเจ ประจำปี พ.ศ. 2561
รายละเอียด : -ชุดสุภาพสีขาว
สถานที่ : ศาลเจ้าแม่กวนอิม พระมหาธาตุเจดีย์พุทธรรมบันลือ วัดราษฎร์อุปถัมภ์ อ.ทับปุด จ.พังงา