นายชาญศักดิ์ ถวิล
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน จันทร์ ที่ 1 มกราคม 2561
ที่ เวลา รายการ
1 07:00 - 00:00 ร่วมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันขึ้นนปีใหม่ ประจำปี 2561
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ บริเวณถนนเพชรเกษมหน้าสำนักงานเทศบาลเมืองพังงา