นายมานิต เพียรทอง
ปลัดจังหวัดพังงา
 วัน จันทร์ ที่ 1 มกราคม 2561
ที่ เวลา รายการ
1 07:00 - 00:00 - ร่วมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2561
รายละเอียด : -
สถานที่ : บริเวณถนนเพชรเกษม หน้าสนง.เทศบาลเมืองพังงา