นายสิทธิชัย ศักดา
ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน พุธ ที่ 10 มกราคม 2561
ที่ เวลา รายการ
1 09:30 - 00:00 ประธานการประชุมหารือเพื่อพัฒนาและบริหารจัดการอนุสรณ์สถานเรือ 813
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดพังงา
2 14:00 - 00:00 ประธานการประชุมการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดพังงา
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดพังงา