นายชาญศักดิ์ ถวิล
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน พุธ ที่ 10 มกราคม 2561
ที่ เวลา รายการ
1 09:30 - 00:00 ร่วมประชุมหารือเพื่อพัฒนาและบริหารจัดการอนุสรณ์สถานเรือ 813
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดพังงา